Huisregels

Welkom

Het Forum Feminarum is opgezet om vrouwen online een gezellige, veilige en veelzijdige plek te bieden om van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Om dit mogelijk te maken hanteren we de volgende regels:

Algemeen

 1. Om op dit forum actief te kunnen deelnemen heb je een account nodig. Zonder account kun je berichten lezen maar niet schrijven. Het aanmaken van een account is gratis. Met het aanmaken van een account en het actief zijn op het forum geef je aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze huisregels.
 2. Het forum mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De volgende berichten zijn niet toegestaan: commerciële berichten, oproepen van journalisten, programmamakers en (film-) productiebedrijven, aankondigingen van organisaties. Alleen voor forumleden die een eigen website of blog beheren is er de mogelijkheid om deze promoten in het blog-tip-topic. Ook enquêtes of kortingscodes waar het desbetreffende forumlid zelf korting, geld of andere zaken voor ontvangt, zijn niet toegestaan.
 3. Berichten worden niet vooraf gemodereerd, gelezen of goedgekeurd door Forum Feminarum. Bijdragen geven dan ook alleen de mening van de gebruiker weer. Na plaatsing kunnen bijdragen worden beoordeeld door de forumbeheerders en getoetst aan de huisregels.
 4. Forum Feminarum is nooit aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of deelname aan het forum.
 5. Alle rechten van Forum Feminarum zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Forum Feminarum zelf.
 6. Bij alles wat je post op het forum geef je Forum Feminarum het recht om deze informatie verder te verwerken als onderdeel van de werking van het forum.

Gebruikersgegevens

 1. Om een account te registreren moet je je aanmelden met een werkend e-mailadres. Het e-mailadres wordt ook gebruikt voor resets van wachtwoorden en voor het sturen van alerts wanneer je privéberichten op het forum hebt ontvangen. Tijdelijke mailadressen zijn dan ook niet toegestaan. Zorg ervoor dat je gegevens up to date blijven.
 2. Het is niet toegestaan om maatregelen te nemen om het eigen ip-adres te verhullen, zoals het gebruik van zogeheten proxy services en anonymisers.
 3. Gebruik geen privégegevens of aanstootgevende termen als gebruikersnaam. Gebruikersnamen die verwarring kunnen scheppen, bijvoorbeeld doordat ze suggereren verbonden te zijn aan het Forum Feminarum zelf, zijn ook niet toegestaan.
 4. Gebruik geen avatar die ongepaste of kwetsende beelden of tekst bevat.
 5. Je mag onder één gebruikersnaam actief zijn op het forum. Het is altijd mogelijk om je gebruikersnaam te wijzigen of om het ene account af te sluiten en een ander te openen. Bij onduidelijkheid omtrent accountaanvragen zal de forumleiding contact opnemen met de aanvrager. Blijft een bevredigende reactie uit, zal een nieuwe aanvraag niet worden geactiveerd.
 6. Over eventuele eerdere accounts van leden wordt geen informatie verstrekt aan derden. Zogenaamd ‘trollhunten’, speculeren over de identiteit van leden, is niet toegestaan.

Omgangsregels

Ga altijd respectvol om met andere forumleden; deel je mening, verschil van mening, discussieer op het scherpst van de snede, maar sta ook open voor de mening van een ander en laat je medeforummers in hun waarde. Ongewenst gedrag als racisme, discriminatie, persoonlijke aanvallen, schelden, provoceren en dergelijke wordt niet getolereerd.

Zie je toch een storend bericht? Ga dan liever niet uitgebreid in discussie, maar rapporteer het aan de moderators via de meldfunctie onder het bericht. Zij beoordelen de post dan zo snel mogelijk om waar van toepassing actie te ondernemen.

Wanneer een post meerdere malen gemeld is, kan deze door het forum automatisch worden verborgen. Het is dan aan de moderators en admins om een definitief besluit te nemen.

Inhoudelijk

Als je een nieuw topic maakt:

 • kijk of er niet al zo’n topic bestaat, en of je verhaal of vraag niet past in een topic met een bepaald thema
 • kies de juiste categorie: er is veel meer dan Centraal Station!
 • geef je topic een duidelijke titel

Omwille van de overzichtelijkheid kunnen de moderators besluiten om topics te splitsen, samen te voegen of te sluiten. Wanneer een moderator een discussie heeft gesloten of heeft verwijderd, is het niet toegestaan om diezelfde discussie opnieuw te starten.

Probeer zoveel mogelijk on-topic te blijven, ook uit respect voor de topicstarter.

Schrijf berichten niet alleen in hoofdletters en voorkom een overdaad aan smileys en leestekens. Hiermee wordt je bericht beter leesbaar.

Crossposten (hetzelfde bericht in meerdere topics plaatsen) is niet toegestaan.

Heb je een technisch probleem met het forum? Meld dit dan op de juiste plek: Forum: meld problemen hier

Geef daarbij door:

 • welke apparatuur je gebruikt (laptop/pc/mobiel, merk en model als je het weet), welke browser
 • de foutmelding, als je er een krijgt, anders een zo duidelijk mogelijke omschrijving
 • wat je al geprobeerd hebt (browser/apparaat herstart, andere browser etc.)
 • een screenshot

Dialogen, discussies en andere woordwisselingen tussen twee personen, behoren privé te worden gevoerd. Gebruik hiervoor de berichtenfunctie in het forum.

Het forum is bedoeld voor discussies en gesprekken met elkaar. Het is niet bedoeld als (publiek) dagboek.

Hou er rekening mee, dat dit forum voor het grootste gedeelte openbaar is. Bovendien wordt de inhoud van het forum, op de besloten topics na, door zoekmachines geïndexeerd. Het is belangrijk om bewust om te gaan met wat je op het internet achterlaat.
Voor het uitwisselen van persoonlijkere gegevens raden we aan privéberichten te gebruiken; hier kun je indien nodig zonder tussenkomst van moderators tot dertig leden aan koppelen.

Het is niet toegestaan om herkenbare foto’s, persoonlijke gegevens, correspondentie met anderen of ander niet voor derden bestemd materiaal van anderen te posten. Berichten waarin dit toch gebeurt kunnen zonder vooraankondiging worden verwijderd.

Het delen van betaalde artikelen is niet toegestaan. Hiervoor geldt dezelfde regel als voor het delen van privé-gesprekken: in eigen woorden navertellen mag, integraal overnemen niet.

Verwijzingen naar illegale software, illegale handelingen, pornografische sites of andere zaken waarvan je redelijkerwijs kunt aannemen dat deze niet door de beugel kunnen, zijn niet toegestaan en kunnen worden verwijderd.

Aanzetten tot onverantwoord gedrag is niet toegestaan. Ook links naar websites waar onverantwoord gedrag wordt gestimuleerd zijn niet toegestaan en kunnen worden verwijderd.

Ervaringsdeskundigheid is zeer waardevol, maar kent grenzen. In sommige situaties is een forum niet de aangewezen plek om hulp te krijgen maar is het nodig om professionele hulp in te schakelen. Merk je bijvoorbeeld dat je rondloopt met gedachten over zelfbeschadiging (in de breedste zin van het woord) of zelfmoord, neem dan contact op met professionals. Je huisarts is dan een goede eerste stap. Als online omgeving die gespecialiseerd is in eetstoornissen bijvoorbeeld kunnen we daarnaast www.proud2bme.nl aanraden.
Het is op Forum Feminarum niet toegestaan om in detail te treden over deze zaken, gezien het effect dat het kan hebben op mensen en de onrust die het kan veroorzaken. Berichten die vermoedelijk dergelijke onrust veroorzaken kunnen worden aangepast of verwijderd. Daarnaast is het, vanwege de ‘triggerende’ werking, op het hele forum niet toegestaan om lichaamsgewichten te noemen, met of zonder lengte.

Moderatie en maatregelen

De moderators en admins zijn verantwoordelijk voor het toezien op de naleving. De beslissingen van de moderators en admins zijn definitief.

Het niet beantwoorden van vragen of opvolgen van verzoeken van de forumleiding wordt als provocatie beschouwd en kan leiden tot maatregelen.

Schorsingen en berispingen worden alleen met de betrokkenen zelf besproken, niet met derden.

Overtreden van de regels zal in eerste instantie leiden tot een waarschuwing. Herhaling, grote overtredingen en zeer onwenselijk gedrag kunnen leiden tot een tijdelijke blokkade of definitieve verwijdering van het account.

Wanneer je verbannen bent van het forum is het niet toegestaan een nieuw account te openen, maar moet je wachten tot de ban is opgeheven.

Uitzonderingen

De forumleiding behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen leden te bestraffen en bijdragen aan te passen of te verwijderen, ook als deze niet expliciet de hierboven genoemde regels hebben geschonden.